Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu Điện tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội CNVC năm 2012

Ngày 24/3/2012, Bưu Điện tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội công nhân viên chức (CNVC) năm 2012.


Đến dự Đại hội có đồng chí Đoàn Văn Đây – Phó Chủ tịch thường trực Liên Đoàn Lao động tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn Bưu Điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc cùng với 90 đại biểu, đại diện cho gần 500 CBCNV toàn Bưu Điện tỉnh Đồng Nai. 

Đại hội đã xem xét, thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội CNVC năm 2011; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2011) và phương hướng hoạt động năm 2012.

 
Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bưu Điện tỉnh Đồng Nai đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động đã ký kết Thoả ước lao động tập thể năm 2012.

Đại hội đã thông qua những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi trong Thoả ước lao động tập thể như Quy chế phân phối thu nhập mới theo hướng dẫn của Tổng Công ty, Nội quy lao động với giờ làm việc 44 giờ/tuần; bầu Ban thanh tra nhân dân khóa mới gồm 3 đồng chí. 


 

Tại Đại hội, Công đoàn Bưu Điện tỉnh Đồng Nai đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Bưu Điện Trảng Bom vinh dự đón nhận Cờ của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, và các tập thể, cá nhân đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty Bưu Chính Việt Nam về những thành tích đã đạt được trong năm 2011.

Kết thúc Đại hội, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bưu Điện tỉnh Đồng Nai đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động đã ký kết Thoả ước lao động tập thể, thể hiện quyết tâm và ý chí thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2012, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.