Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu Điện tỉnh Bình Thuận phát động đợt thi đua “Chất lượng Bưu Điện là ở Bưu tá”

Nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Bưu Điện tỉnh Bình Thuận vừa phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng khâu phát với chủ đề “Chất lượng Bưu Điện là ở Bưu tá”. Thời gian thi đua từ 01/7 đến 31/12/2012, được chia làm 2 đợt với cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt gồm 3 giải Nhất, Nhì, Ba.

Kết thúc mỗi đợt thi đua, Bưu Điện tỉnh Bình Thuận sẽ căn cứ vào các tiêu chí như: phát đúng thể lệ dịch vụ, nhập thông tin phát, xử lý sau khi phát, giải quyết khiếu nại bồi thường để chấm điểm kết quả thực hiện của từng nhân viên Bưu tá ở các đơn vị. Bưu Điện tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức tổng kết, khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong mỗi đợt thi đua.

 

6 tháng đầu năm 2012, Bưu Điện tỉnh Bình Thuận thực hiện doanh thu tính lương   đạt 47,7% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, đơn vị đã phát động đội ngũ CBCNV tiếp thị bán các sản phẩm bảo hiểm đạt 55,2% kế hoạch và huy động tiền gửi tiết kiệm Bưu Điện với số dư bình quân năm đạt 56,6%.

 

Trong những tháng còn lại của năm kế hoạch 2012, Bưu Điện tỉnh Bình Thuận đặt nhiệm vụ tập trung ổn định tổ chức, cơ cấu lại mô hình theo hướng tinh gọn; Tổ chức lực lượng bán hàng chuyên môn để phát triển kinh doanh các dịch vụ mới; xây dựng các cơ chế hợp lý để mở rộng các đại lý và lực lượng cộng tác viên; phát huy vai trò cùa các tổ chức đoàn thể, tích cực vận động các cá nhân tiếp tục thực hiện bán hàng ngoài giờ…Đặc biệt, Công đoàn Bưu Điện tỉnh sát cánh cùng chuyên môn phát động tới toàn thể CBCNV thực hiện tốt đợt thi đua nâng cao chất lượng khâu phát, thi đua nước rút cuối năm, phát huy tính năng động trong lực lượng giao dịch viên, đội ngũ CBCNV bán hàng ngoài giờ, tập trung phấn đấu thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD năm 2012.

 

Kim Hoa