Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khen thưởng 27 cán bộ, đoàn viên xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2012

Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam vừa có quyết định biểu dương, khen thưởng 27 cán bộ, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty.


Đây là những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cần cù, sáng tạo, có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2012.

 

Danh hiệu cao quý này vừa là phần thưởng vừa là nguồn động viên quý báu để mỗi cán bộ công nhân viên của Bưu chính Việt Nam tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trong các phong trào thi đua tại đơn vị.

 

Năm 2012, năm thứ 5 Tổng Công ty hoạt động độc lập, năm thứ 2 thực hiện chiến lược phát triển Bưu chính giai đoạn 2011 – 2015, năm có tính chất bước ngoặt, tạo thế và lực để Tổng Công ty cân bằng thu chi các dịch vụ trong năm 2013.

 

Kim Thảo

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

I

Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty

 

1

Vũ Thị Thanh Hiền

Chuyên viên phòng Hợp tác Quốc tế

2

Ninh Quang Hải

Chuyên viên phòng Tổng hợp Pháp chế

3

Nguyễn Văn Cường

Nhân viên phòng Hành chính Văn thư

II

Công đoàn Ban kế hoạch Đầu tư

 

4

Trương Thị Thu Hường

Chuyên viên Tổ Kế hoạch

5

Trần Lan Anh

Chuyên viên Tổ Kế hoạch

III

Công đoàn Ban Tài chính Kế toán

 

6

Khuất Thị Thanh Hương

Trưởng phòng Thống kê

7

Lê Quốc Hiệp

Chuyên viên, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận

8

Đỗ Thị Anh Thơ

Chuyên viên Tổ Tổng hợp

IV

Công đoàn Ban Tổ chức Lao động

 

9

Vũ Văn Cường

Tổ trưởng tổ Tổ chức – Cán bộ

10

Vũ Anh Tuấn

Chuyên viên tổ Lao động – Tiền lương

V

Công đoàn Ban Dịch vụ Bưu chính

 

11

Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên Tổ Mạng lưới

12

Chu Quỳnh Anh

Chuyên viên Tổ Nghiệp vụ

13

Trương Thị Thu Thảo

Chuyên viên Tổ Kinh doanh

VI

Công đoàn Ban Dịch vụ Tài chính BC

 

14

Phạm Thị Khang Trang

Phó Trưởng phòng Đối soát – thanh toán Dịch vụ thu hộ

15

Trần Chí Trung

Chuyên viên

16

Trần Ngọc Quang

Chuyên viên

17

Nguyễn Văn Trường

Chuyên viên

VII

Công đoàn Ban Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

 

18

Lê Thành Long

Chuyên viên Công nghệ thông tin, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận

19

Nguyễn Anh Ngọc

Chuyên viên Công nghệ thông tin

VIII

Công đoàn Ban Tem Bưu chính

 

20

Nguyễn Thị Hồng Vĩnh

Phó Trưởng ban

21

Trần Thị Hồng Thanh

Cán sự KCS tem

IX

Công đoàn Ban Thanh tra Quân sự Bảo vệ

 

22

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

X

Công đoàn Ban Quản lý dự án các công trình BĐ

 

23

Trần Thủy Ngọc

Chuyên viên

XI

Công đoàn Cơ quan Công đoàn Tổng Công ty

 

24

Nguyễn Thị Tuyết Hường

Kế toán trưởng Công đoàn Tổng Công ty, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận

25

Lê Thị Hà

Trưởng ban Chính sách Nữ công Công đoàn Tổng Công ty, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận

XII

Công đoàn Ban Quản lý chất lượng

 

26

Nguyễn Ngọc Hoằng

Chủ tịch Công đoàn Bộ phận

XIII

Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn

 

27

Nghiêm Tuấn Anh

Chủ tịch Công đoàn Bộ phận