Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu Điện tỉnh Bến Tre hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2012

Ngày 24/1/2013, Bưu Điện tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.


Năm 2012 Bưu Điện tỉnh Bến Tre đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch với doanh thu tính lương đạt 103,2%; chênh lệch thu chi đạt 108,34% (giảm lỗ 613 triệu đồng) kế hoạch năm; năng suất lao động 122 triệu đồng/người/năm, tăng 5,5% so với năm 2011.

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2013, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: củng cố, giữ vững thị phần các dịch vụ truyền thống; phát triển dịch vụ Bưu chính chuyển phát tại các khu công nghiệp, dịch vụ Tiết kiệm bưu điện và dịch vụ AVG khu vực nông thôn; triển khai nhiều kênh bán hàng lưu động, kiện toàn đội ngũ làm công tác kinh doanh ở cơ sở, tăng cường các biện pháp kiểm tra chất lượng chuyển phát và chất lượng nhập thông tin phát bưu gửi,.. Đặc biệt, trong thời gian tới, Bưu Điện tỉnh sẽ tập trung xây dựng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày một cao của khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ mà đơn vị đang cung cấp.

Với quyết tâm rất cao của toàn thể CBCNV, Bưu Điện tỉnh Bến Tre tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch toàn diện năm 2013 mà Tổng Công ty giao.

Dương Thị Thương