Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tổ chức làm việc ngày Chủ nhật tại Bưu cục Ngoại dịch Hà Nội

Chất lượng thư đi quốc tế trong những năm qua được cải thiện và nâng lên rõ rệt, đạt trên 95% tổng số thư được khảo sát, đặc biệt trong 2 năm 2011-2012, kết quả kiểm tra độc lập của Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy 100% thư đi quốc tế của Bưu chính Việt Nam đạt chỉ tiêu quy định J+5.


Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời đảm bảo lưu thoát hết bưu gửi, rút ngắn hơn nữa thời gian xử lý trong nước, thời gian đóng chuyến thư thông suốt các ngày trong tuần, kể từ ngày 1/6/2013, Bưu điện TP. Hà Nội và Trung tâm Khai thác – vận chuyển đã bố trí, sắp xếp lao động làm việc trong các ngày Chủ nhật tại Bưu cục Ngoại dịch Hà Nội.

Trước đây, các chuyến thư của các Bưu điện tỉnh, thành phố đến sau ngày thứ Sáu phải lưu kho và chỉ được xử lý vào sáng thứ 2: các túi thư được mở, và các bưu gửi đi quốc tế được chuyển lên Bưu cục Ngoại dịch làm thủ tục Hải Quan và kiểm tra An ninh. Do vậy, ngày thứ Hai, Bưu cục Ngoại dịch chỉ thực hiện việc nhận túi gói và làm thủ tục Hải quan mà không thực hiện được việc đóng chuyến thư. Các chuyến thư đi quốc tế được bắt đầu đóng sớm nhất vào ngày thứ 3. Điều này đồng nghĩa với việc các bưu gửi bị lưu lại Việt Nam từ 2-3 ngày.

Theo phương án mới, Tổ khai thác, đóng chuyến thư đi quốc tế sẽ tiếp nhận túi thư đến sau ngày thứ Sáu lúc 8h sáng ngày Chủ nhật; khai thác, chia chọn, phân hướng bưu gửi và chuẩn bị các thủ tục để đóng chuyến thư cho ngày thứ Hai. Chi cục Hải quan Bưu điện vẫn thực hiện giám sát theo quy định. Như vậy, lịch đóng chuyến thư đi quốc tế của Bưu chính Việt Nam thông suốt từ thứ 2 đến thứ 6, và lịch bay kín từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Kết quả triển khai sau tuần đầu tiên cho thấy, các bưu gửi được lưu thoát tốt, lịch đóng chuyến thư quốc tế thông suốt, thời gian toàn trình được rút ngắn 1-2 ngày, lực lượng lao động không tăng thêm, những công nhân làm việc ngày Chủ nhật được bố trí nghỉ bù vào các ngày trong tuần.

Thanh Thủy