Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tem hết thời hạn phát hành từ ngày 30/6/2013

Căn cứ Luật Bưu chính và các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý tem Bưu chính; căn cứ yêu cầu quản lý, điều hành lĩnh vực cung ứng, kinh doanh tem Bưu chính trên mạng Bưu chính công cộng; Thực hiện các Quyết định phát hành tem của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông báo đến thời điểm 30/6/2013 các bộ tem sau sẽ hết thời hạn phát hành và được thu hồi trên toàn mạng Bưu chính công cộng:

 
1. Tên bộ tem: “Kỷ niệm 50 năm mất E.M. Hê-minh-uê (Ernest Miller Hemingway; 1899 – 1961)”

 


 

Mã số bộ: 1008

Khuôn khổ: 37 x 37 (mm)            
Số tem in trên tờ:20     

 

Số mẫu tem và giá mặt: 01 mẫu (mã 3534): 10500đ    

 

2. Tên bộ tem: “Chuồn chuồn)

 

 

 

Mã số bộ: 1009

Khuôn khổ:    37 x 37 (mm)

Số tem in trên tờ:    20    

 

Số mẫu tem và giá mặt:    

Mẫu 4-1 (mã 3535): 2000đ;
Mẫu 4-2 (mã 3536): 2500đ;

Mẫu 4-3 (mã 3537): 6500đ;

Mẫu 4-4 (mã 3538): 10500đ.    

3. Tên bộ tem: “Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Văn Giầu (1911 – 2010)”

 

 

 

Mã số bộ: 1010                           
Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)      
Số tem in trên tờ: 25    

 

Số mẫu tem và giá mặt: 01 mẫu (mã 3539): 2000đ    

 

4. Tên bộ tem: “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông (2011-2020)”

 

 

 

Mã số bộ: 1011

Khuôn khổ: 32 x 43 (mm)         
Số tem in trên tờ: 25    

 

Số mẫu tem và giá mặt:

Mẫu 2-1 (mã 3540): 2000đ

Mẫu 2-2 (mã 3541): 6500đ   

 

5. Tên bộ tem: “Kỷ niệm 300 năm sinh M.V. Lô-mô-nô-xốp (17 11-1765)”

 

 

 

Mã số bộ: 1012              
Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)         
Số tem in trên tờ: 25    

 

Số mẫu tem và giá mặt: 01 mẫu (mã 3542): 8500đ.    

 

6. Tên bộ tem: “Tết Nhâm Thìn”

 

 

 

Mã số bộ: 1013

Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)

Số tem in trên tờ: 25    

 

Số mẫu tem và giá mặt:

Mẫu 2-1 (mã 3543): 2000đ

Mẫu 2-2 (mã 3544): 10500đ