Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành từ ngày 30/6/2013

1. Tên bộ tem: “Kỷ niệm 50 năm mất E.M. Hê-minh-uê (Ernest Miller Hemingway; 1899 – 1961)”

Mã số bộ: 1008

Khuôn khổ: 37 x 37 (mm)            

Số tem in trên tờ:20     

Số mẫu tem và giá mặt: 01 mẫu (mã 3534): 10500đ    


2. Tên bộ tem: “Chuồn chuồn)

Mã số bộ: 1009

Khuôn khổ: 37 x 37 (mm)

Số tem in trên tờ: 20    

Số mẫu tem và giá mặt:    

Mẫu 4-1 (mã 3535): 2000đ;

Mẫu 4-2 (mã 3536): 2500đ;

Mẫu 4-3 (mã 3537): 6500đ;

Mẫu 4-4 (mã 3538): 10500đ.    


3. Tên bộ tem: “Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Văn Giầu (1911 – 2010)”

Mã số bộ: 1010                           

Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)      

Số tem in trên tờ: 25    

Số mẫu tem và giá mặt: 01 mẫu (mã 3539): 2000đ    


4. Tên bộ tem: “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông (2011-2020)”

Mã số bộ: 1011

Khuôn khổ: 32 x 43 (mm)         

Số tem in trên tờ: 25    

Số mẫu tem và giá mặt:

Mẫu 2-1 (mã 3540): 2000đ

Mẫu 2-2 (mã 3541): 6500đ   

5. Tên bộ tem: “Kỷ niệm 300 năm sinh M.V. Lô-mô-nô-xốp (17 11-1765)”

Mã số bộ: 1012              

Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)         

Số tem in trên tờ: 25    

Số mẫu tem và giá mặt: 01 mẫu (mã 3542): 8500đ.    

6. Tên bộ tem: “Tết Nhâm Thìn”

Mã số bộ: 1013

Khuôn khổ: 43 x 32 (mm)

Số tem in trên tờ: 25    

Số mẫu tem và giá mặt:

Mẫu 2-1 (mã 3543): 2000đ

Mẫu 2-2 (mã 3544): 10500đ