Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông báo chất lượng bưu phẩm thường quốc tế theo chương trình kiểm tra thực hiện thời gian toàn trình trên GMS

Chi tiết văn bản số 1277/BĐVN-QLCL ngày 29/04/2014.