Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách tem phát hành năm 2014

DANH SÁCH TEM PHÁT HÀNH NĂM 2014 (Giới thiệu trên Website của Tổng công ty – phần tiếp theo)


1. Tên bộ tem: Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
Mã số bộ tem: 1047
Số mẫu: 3
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
Thời hạn cung ứng: 01/6/2014 – 31/12/20152. Tên bộ tem: Block Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
Mã số bộ tem: 1047B
Số mẫu: 3
Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du
Thời hạn cung ứng: 01/6/2014 – 31/12/20153. Tên bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2)
Mã số bộ tem: 1048
Số mẫu: 6
Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang
Thời hạn cung ứng: Tem phổ thông phát hành ngày 1/7/2014


4. Tên bộ tem: Thú linh trưởng Việt Nam
Mã số bộ tem: 1049
Số mẫu: 4
Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn
Thời hạn cung ứng: 11/8/2014 - 30/6/2016


5. Tên bộ tem: Block Thú linh trưởng Việt Nam
Mã số bộ tem: 1049B
Số mẫu: 1
Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn
Thời hạn cung ứng: 11/8/2014 - 30/6/20166. Tên bộ tem: Kỷ niệm 150 năm mất Trương Định (1820-1864)
Mã số bộ tem: 1050
Số mẫu: 1
Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi
Thời hạn cung ứng: 20/8/2014 – 30/6/2016
7. Tên bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Lê Trọng Tấn (1914-1986)
Mã số bộ tem: 1051
Số mẫu: 1
Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi
Thời hạn cung ứng: 01/10/2014 – 30/6/20168. Tên bộ tem: Tết Ất Mùi
Mã số bộ tem: 1052
Số mẫu: 2
Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi
Thời hạn cung ứng: 01/12/2014 – 30/6/2016

BAN TEM BƯU CHÍNH