Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2014

1. Bộ tem: Ếch cây

Mã số bộ tem: 1045 

Số mẫu: 05 mẫu

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Vũ Kim Liên

Giá mặt: 3000đ, 4500đ, 6000đ, 8000đ, 10000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/4/2014 -31/12/2015


 


2. Bộ tem: Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014)

Mã số bộ tem: 1046

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 07/5/2014 - 31/12/2015 3. Bộ tem: Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp

Mã số bộ tem: 1047

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ, 8500đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/6/2014 -31/12/2015   


4. Bộ tem: Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2)

Mã số bộ tem: 1048

Số mẫu: 06

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ, 6000đ, 6500đ, 8000đ, 10000đ, 12000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/7/2014 – 31/12/2015

 

5. Bộ tem: Thú linh trưởng Việt Nam

Mã số bộ tem: 1049

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 3000đ, 5500đ, 8500đ, 12500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 11/8/2014 - 30/6/2016 6. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm mất Trương Định (1820-1864)

Mã số bộ tem: 1050

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 20/8/2014 – 30/6/2016 7. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Lê Trọng Tấn (1914-1986)

Mã số bộ tem: 1051

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/10/2014 – 30/6/20168. Bộ tem: Tết Ất Mùi

Mã số bộ tem: 1052

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Giá mặt: 3000đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2014 – 30/6/2016