Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng bưu phẩm thường quốc tế tháng 1 và tháng 2/2016

Ngày 11/03/2016, Tổng công ty ra văn bản số 782/BĐVN-QLCL về việc thông báo kết quả kiểm tra chất lượng chuyển phát bưu phẩm thường quốc tế đến Việt Nam trên hệ thống GMS của UPU tháng 1 và tháng 2/2016.

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng bưu phẩm thường quốc tế tháng 1 và tháng 2/2016 tại đây.