Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Điều chỉnh ngày phát hành bộ tem “Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5-2016)”

Ngày 28/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2144/BTTTT-BC về việc điều chỉnh ngày phát hành bộ tem “Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5-2016)” thay cho ngày 01/7/2016 như dự kiến.

Trước đó, theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, Đại hội sẽ được khai mạc vào ngày 24/9/2016 tại Đà Nẵng. Để tăng cường công tác truyền thông giới thiệu về bộ tem với bạn bè trong nước và quốc tế, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép thay đổi ngày phát hành bộ tem vào ngày khai mạc Đại hội 24/9/2016 thay vì ngày 01/7/2016.