Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông


Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông tại đây