Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Chiều 27/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam (28/8/1945-28/8/2016). Đến dự và phát biểu có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.


Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Thông tin và Truyền thông.

Truyền thống 71 năm hào hùng

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của ngành Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ rõ: Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Giúp việc cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam có 13 bộ, trong đó có Bộ Thông tin - Tuyên truyền, Bộ Giao thông - Công chính (tiền thân của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay). Trên cơ sở đó, ngày 19 tháng 2 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Trong suốt các cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và oanh liệt, cũng như trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông đã không tiếc xương máu để giữ vững mạch máu thông tin, đảm bảo vận chuyển công văn, tài liệu của Đảng và Nhà nước an toàn, bí mật, coi “Thông tin liên lạc là dây thần kinh, là mạch máu con người”; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, coi “Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén”, “Bài báo là tờ hịch cách mạng". Hàng triệu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên của Ngành đã không quản khó khăn, gian khổ, kiên cường lao động, làm việc và chiến đấu, trong đó có hàng vạn người con ưu tú của Ngành đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì độc lập, tự do, thống nhất toàn quốc.

Nhìn lại những thành tựu quan trọng của ngành Thông tin và Truyền thông đạt được trong 71 năm qua, cán bộ công nhân viên toàn ngành tự hào bởi các lĩnh vực công tác thông tin và truyền thông đã có sự trưởng thành vượt bậc, ngày càng thấm sâu vào từng việc làm thiết thực, giúp cho quốc kế, dân sinh; ngày càng gắn kết, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Trong 30 năm đổi mới đất nước, ngành Thông tin và Truyền thông đã trở thành Ngành tiên phong thực hiện đường lối Đổi mới một cách sáng tạo với quyết sách “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, số hóa, đa dịch vụ”. Ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; có tốc độ phát triển cao cả về quy mô, doanh thu và thị trường. Sự phát triển mạnh mẽ của Ngành đã có tác động trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước và hội nhập quốc tế. 


Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới và phát triển

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định: "Chúng ta đang sống trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Tình hình trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông yêu cầu chúng ta phải liên tục đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt chức năng quản lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Với những bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông trong 71 năm qua, toàn Ngành cần nỗ lực phấn đấu vươn lên, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới và phát triển, quyết tâm thực hiện thành công chiến lược tăng tốc “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”. 
Để đáp ứng các mục tiêu trên, thời gian tới toàn ngành cần phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt hệ thống báo chí, bảo đảm để các cơ quan báo chí thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, nâng cao chất lượng chính trị, chất lượng nghiệp vụ, giá trị văn hóa, giá trị giáo dục của báo chí. Đồng thời phát triển hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt cần duy trì sự phát triển bền vững của các dịch vụ bưu chính truyền thống, đồng thời nghiên cứu phát triển dịch vụ mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng của thương mại điện tử. Bảo đảm thị trường viễn thông phát triển bền vững, tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Huy động mọi nguồn lực và lợi thế của đất nước, chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng; nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực về CNTT theo các tiêu chuẩn quốc tế.


Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân bức tranh tem Bác Hồ
- sản phẩm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống: “Trung thành, Dũng cảm, Tận tuỵ, Sáng tạo, Nghĩa tình”, kế thừa quá khứ, tiếp nối lịch sử, tiếp bước cha anh, xây dựng và phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, việc ngày 28/8 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ quyết định là ngày truyền thống của ngành TT&TT không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của ngành TT&TT trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ngành TT&TT đã không ngừng lớn mạnh toàn diện, đạt được thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và đặc biệt là CNTT, trở thành một ngành "vững về chính trị, mạnh về kinh tế, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, có tốc độ phát triển nhanh cả về quy mô, doanh thu và thị trường, có tỷ trọng đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước... 


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua các Bộ, Ngành kinh tế

Khẳng định chủ trương của Đại hội Đảng XII là đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và mong muốn ngành TT&TT tiếp tục đi tiên phong với sứ mệnh phát triển kinh tế tri thức ở nước ta, góp phần tạo nền tảng vững chắc nhằm đảy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhấn mạnh  ngành TT&TT cần tích cực, chủ động đổi mới, nắm bắt xu thế, làm chủ công nghệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa là người đi tiên phong, vừa là người kết nối, hỗ trợ cho cộng đồng, xã hội, đồng thời là công cụ, phương tiện hữu hiệu để phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của Đảng và nhà nước,  Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ TT&TT cũng cần tập trung chỉ đạo triển khai tốt các đạo luật mới được thông qua trong lĩnh vực TT&TT như Luật báo chí, Luật tiếp cận thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, đảm bảo pháp luật đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu QLNN, cũng như bảo đảm cho công dân được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo đúng quy định pháp luật. Nâng cao hiệu quả quản lý các cơ quan báo chí, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, phù hợp xu hướng truyền thông hiện đại gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin. Quản lý cần theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các loại hình truyền thông xã hội, đồng thời coi trọng công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh thông tin cơ sở...; Cần tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành, đáp ứng nhu cầu thông tin nhân dân, góp phần tích cực xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Bộ TT&TT, cũng như các địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân cũng như đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.