Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Quảng Ninh ra quân huấn luyện tự vệ năm 2016

Thực hiện kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh về công tác huấn luyện tự vệ năm 2016, từ ngày 26 đến 28/8/2016, Ban chỉ huy quân sự Bưu điện tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Viễn thông Quảng Ninh và một số đơn vị tổ chức ra quân huấn luyện tự vệ năm 2016.

Tham gia huấn luyện bắn đạn thật

Tham gia đợt huấn luyện tự vệ năm 2016, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh có 25 chiến sỹ thuộc Văn phòng Bưu điện tỉnh, Trung tâm Giao dịch và Trung tâm Khai thác vận chuyển TP Hạ Long. Theo đó, các chiến sỹ được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự TP Hạ Long phổ biến những kiến thức cơ bản về chính trị, hậu cần, kỹ thuật quân sự, tổ chức bắn đạt thật...

Được biết, hàng năm Ban chỉ huy quân sự Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đều tổ chức ra quân huấn luyện tự vệ, qua đó tăng cường và đảm bảo công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đơn vị.