Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các mẫu tem hết hạn cung ứng năm 2016

1. Các bộ tem hết hạn cung ứng thời điểm 30/6/2016

TT

Tên bộ tem

Mã số

Số mẫu

Giá mặt

Ghi chú

1

Thú linh trưởng

1049

4

3.000đ,
5.500đ,
8.500đ,
12.500đ

11/8/2014 - 30/06/2016

Blốc: Thú linh trưởng

1

18.000đ

2

Kỷ niệm 150 năm mất Trương Định (1820-1864)

1050

1

3.000đ

20/8/2014 - 30/6/2016

3

Kỷ niệm 100 năm sinh Lê Trọng Tấn (1914-2014)

1051

1

3.000đ

01/10/2014 - 30/6/2016

4

Tết Ất Mùi

1052

2

3.000đ, 10.500đ

01/12/2014 - 30/6/2016

 

2. Các bộ tem hết hạn cung ứng thời điểm 31/12/2016

TT

Tên bộ tem

Mã số

Số mẫu

Giá mặt

Ghi chú

1

Danh thắng Tràng An-Di sản văn hóa và thiên nhiền thế giới

1053

3

3.000đ,
7.000đ,
12.000đ

23/1/2015 - 31/12/2016

Blốc: Danh thắng Tràng An

1053B

1

14.000đ

2

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân đạo

1054

3

3.000đ;
7.000đ,
8.500đ

23/4/2015 -31/12/2016

Blốc: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

1054B

1

14.000đ

3

Kỷ niệm 100 năm sinh Hoàng Văn Thái (1915-1986)

1055

1

3.000đ,

05/5/2015 - 31/12/2016