Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Rái cá"

Ngày 06/09/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3549/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/08/2016 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Rái cá".


Văn bản số 3549/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT tại đây.

Các tin khác