Công đoàn Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện hưởng ứng Ngày Tim mạch thế giới 2016

Hưởng ứng ngày Tim mạch Thế giới (29/9), ngày 25/9 vừa qua, Công đoàn Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã tổ chức cho đoàn viên, người lao động Công ty tham gia Chương trình đi bộ hưởng ứng Ngày Tim mạch Thế giới do Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh Viện Bạch Mai phát động tại Công viên Thống Nhất.