Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 1665/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5-2016)

Ngày 26/09/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3880/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1665/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 23/09/2016 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5-2016)"


Văn bản số 3880/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1665/QĐ-BTTTT tại đây.

Các tin khác