Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Khen thưởng Chương trình thi đua quý 3 năm 2016

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Chương trình thi đua quý 3 năm 2016

Quyết định khen thưởng "Đơn vị kinh doanh giỏi" tại đây

Quyết định khen thưởng "Giám đốc đơn vị kinh doanh giỏi" tại đây

Quyết định khen thưởng Phòng chức năng đơn vị kinh doanh giỏi tại đây

Quyết định khen thưởng khuyến khích các đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch SXKD tại đây

Quyết định khen thưởng Giám đốc các đơn vị được khen khuyến khích tại đây

Quyết định khen thưởng phòng chức năng các đơn vị được khen khuyến khích tại đây

Quyết định khen thưởng đơn vị trực thuộc tại đây

Quyết định khen thưởng "Lao động bán hàng giỏi" tại đây

Quyết định khen thưởng "Khai thác viên giỏi" tại đây

Quyết định khen thưởng "Bưu tá tận tụy" tại đây

Quyết định khen thưởng "Lao động Vận chuyển Bưu chính giỏi" tại đây

Quyết định khen thưởng Bưu tá xã tại đây

Quyết định khen thưởng Nhân viên điểm Bưu điện - VHX tại đây

Quyết định khen thưởng thành tích tăng trưởng tỷ lệ phát thành công quý 3 năm 2016 tại đây

Quyết định khen thưởng Bưu cục phát tại đây

Quyết định khen thưởng thành tích phát triển kinh doanh Bưu chính quốc tế tại đây

Quyết định khen thưởng Bưu cục Ngoại dịch tại đây


Các tin khác