Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 1760/QĐ-BTTTT về việc phát hành bộ tem bưu chính "Đờn ca tài tử - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại"

Ngày 13/10/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 4162/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1760/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 10/10/2016 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Đờn ca tài tử - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại"


Văn bản số 4162/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 1760/QĐ-BTTTT tại đây.

Các tin khác