Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ 2016

Trong các ngày từ 17/11 đến 19/11/2016, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tham dự và hoàn thành xuất sắc chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2016 do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.


Học viện Thanh thiếu niên tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Chương trình đào tạo có sự tham gia của hơn 100 học viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành trong cả nước và 34 đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đây là chương trình bồi dưỡng dành riêng cho cán bộ Đoàn từ cấp Huyện trở lên. Theo đó, học viên đã được truyền đạt, chia sẻ các chuyên đề như: Kỹ năng công tác của cán bộ Đoàn trong Doanh nghiệp; những cơ hội, thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; chuyên đề về nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và các hoạt động an sinh xã hội tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Kết thúc chương trình tập huấn, Học viện Thanh thiếu niên đã tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học. Với các kỹ năng được trang bị, lớp học đã chuẩn bị một bước cho việc tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp cho các cán bộ Đoàn chủ chốt trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong đó có Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.