Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 

Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020 (Theo Quyết định số 1846/QĐ-BTTTT ngày 19/12/2014 của Bộ TTTT) tại đây.