Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 11-12/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam"


Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 11-12/2016 tại đây /Portals/0/Van ban quan ly/2016/307-qd-hdtv.PDF?ver=2016-12-27-150541-640

Các tin khác