Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xin trân trọng thông báo mời tham gia đấu thầu với các nội dung như sau:

Bên mời thầu: Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Địa chỉ: Số 5, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: .0437689352/0437689433/ hcqt@vnpost.vn

Mã số thuế: 0102595740

1. Tên gói thầu: Cung cấp, thi công, lắp đặt các hạng mục nội thất, bảng, biển theo hệ thống nhận diện thương hiệu tại các Bưu điện tỉnh, thành phố của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Loại gói thầu:

Xây lắp [   ]  Mua sắm hàng hóa  [   ] Tư vấn  [   ] Phi tư vấn  [   ] Hỗn hợp  [ x ]

Giá gói thầu: 395.342.606.000 đồng.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, thi công, lắp đặt các hạng mục nội thất, bảng, biển theo hệ thống nhận diện thương hiệu tại các Bưu điện tỉnh, thành phố của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2016-2018.

2. Tên dự án: Cung cấp, thi công, lắp đặt các hạng mục nội thất, bảng, biển theo hệ thống nhận diện thương hiệu tại các Bưu điện tỉnh, thành phố.

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tầng 2, tòa nhà CT1-CT2, Green Park Tower, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0437689352/ Fax: 0437689433/ Mail: hcqt@vnpost.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu:

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng giấy bảo lãnh do một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu:

Phần 1:    1.600.000.000 đồng

Phần 2:    860.000.000 đồng

Phần 3:    1.030.000.000 đồng

Trường hợp nhà thầu tham gia nhiều phần thì giá trị bảo đảm dự thầu bằng tổng giá trị bảo đảm của các phần dự thầu.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2016