Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2017

Sáng ngày 29/12/2016, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 và biểu dương lao động giỏi 2016. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Phạm Anh Tuấn dự Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng trao Cờ thi đua năm 2016 
của Chính phủ cho Bưu điện TP. Hồ Chí Minh

Kết thúc năm 2016, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. Trong đó, tổng doanh thu thực hiện vượt 20% kế hoạch 2016, tăng 33% so với năm 2015; doanh thu tính lương đạt 100,4% kế hoạch năm 2016, tăng 20,5% so năm 2016; chênh lệch thu chi đạt 105,4% kế hoạch năm 2016, tăng 30,9% so năm 2015; năng suất lao động theo doanh thu tính lương đạt 322,6 triệu đồng/người/năm, tăng 12,1% so với năm 2015.

Với những kết quả đạt được, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc năm 2016 cho Bưu điện TT Sài Gòn, Bưu điện TT Chợ Lớn. Công đoàn Bưu điện TP. Hồ Chí Minh được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua.

Biểu dương 19 lao động giỏi tiêu biểu năm 2016

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất 6 nhóm giải pháp, đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công nhân viên với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2017. Theo đó, doanh thu tính lương tăng 29% so với năm 2016, chênh lệch thu chi tăng 39% so với năm 2016. Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp thị bán hàng nhằm tăng doanh thu các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, thương mại điện tử, dịch vụ quốc tế; thực hiện có hiệu quả các dịch vụ hành chính công, đặc biệt là việc triển khai dịch vụ thu và chi trả bảo hiểm xã hội; sử dụng hiệu quả chi phí để tập trung cho sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất lao động; tăng cường ứng dụng tin học hóa vào quản lý; đảm bảo an toàn các mặt hoạt động của đơn vị.

Tại hội nghị lần này, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã biểu dương 19 điển hình lao động giỏi tiêu biểu xuất sắc năm 2016.