Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Điện Biên triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 3/01/2017, Bưu điện tỉnh Điện Biên đã tổ chức chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Dự hội nghị có ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Trịnh Quang Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.


Bưu điện tỉnh Điện Biên vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc toàn diện năm 2016

Năm 2016, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai và phát động nhiều đợt thi đua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Kết quả, doanh thu thực hiện 110% kế hoạch giao, tăng 22% so với thực hiện năm 2015; doanh thu tính lương đạt 108% kế hoạch, tăng 20% so với thực hiện năm 2015. Với những kết quả đạt được trong năm 2016, Bưu điện tỉnh đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tồn tại, hạn chế cần khắc phục vụ biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 đồng thời đề ra các mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 20% doanh thu, tăng 10% doanh thu tính lương so với thực hiện năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Đức đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích mà Bưu điện tỉnh Điện Biên đạt được trong năm qua. Phó Tổng giám đốc cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành thực hiện tốt việc triển khai dịch vụ hành chính công; tiếp tục phát huy tốt việc phát bưu gửi, đảm bảo chất lượng dịch vụ; triển khai đầu tư trang thiết bị cho BĐ-VHX đa dịch vụ; triển khai mô hình Bưu điện trung tâm thành phố có con dấu riêng; tăng cường hiện đại hóa CNTT; cải tạo nâng cấp bưu cục 2,3 trong đó chú trọng chất lượng đầu tư; quan tâm đến nhận diện thương hiệu và tuân thủ quy định quy trình về quản lý dòng tiền.

Tại hội nghị, ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã trao Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc toàn diện năm 2016 cho Bưu điện tỉnh Điện Biên. Lãnh đạo Tổng công ty trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016.