Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Quảng Bình phấn đấu doanh thu tăng trưởng 22% so với năm 2016

Ngày 10/01/2017, Bưu điện tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty. Cùng dự còn có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.


Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Tổng công ty trao Cờ thi đua cho Bưu điện Quảng Bình

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Bưu điện tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó năm 2016, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao với doanh thu thực hiện đạt 104% kế hoạch, tăng trưởng 54% so với thực hiện năm 2015. Năng suất lao động đạt 180 triệu đồng/người/năm, tăng trưởng 25%; thu nhập bình quân tăng 9% so với thực hiện năm 2015.

Với những kết quả đạt được, Bưu điện tỉnh Quảng Bình vinh đự được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua năm 2016.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, bước vào năm kế hoạch 2017, Bưu điện tỉnh Quảng Bình đã đặt ra mục tiêu phấn đấu thực hiện doanh thu đạt 102% kế hoạch Tổng công ty giao, tăng trưởng 22% so với thực hiện năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo Tổng công ty đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được. Các đồng chí cũng lưu ý đơn vị cần quan tâm giải quyết triệt để những tồn tại vướng mắc, có biện pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ và chất lượng phục vụ; tiếp tục chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động; tranh thủ hơn nữa sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cũng nhân dịp này, Lãnh đạo tỉnh, Tổng công ty và Bưu điện tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen các cấp cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.