Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 36/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem "Năm du lịch quốc qia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc"

Ngày 06/02/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 345/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 36/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 25/01/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Năm du lịch quốc qia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc".

Văn bản số 345/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 36/QĐ-BTTTT tại đây.

Các tin khác