Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2016

1. Bộ tem: Kỷ niệm 60 năm ngành hàng không dân dụng Việt Nam (1956-2016)

Mã số bộ tem: 1063

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/01/2016- 31/12/2017

2. Bộ tem: Chào mừng Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII

Mã số bộ tem: 1064

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 18/01/2016 - 31/12/2017

3. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Xuân Diệu (1916-1985)

Mã số bộ tem: 1065

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 02/02/2016 - 31/12/2017

4. Bộ tem: Bàng vuông

Mã số bộ tem: 1066

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 3000đ, 6000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 02/4/2016 - 31/12/2017

     

 

 

5. Bộ tem: Kỷ niệm 400 năm mất U.Sếch-Xpia (1564-1616)

Mã số bộ tem: 1067

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 23/4/2016 - 31/12/2017

6. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Bồ Đào Nha

Mã số bộ tem: 1068

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ, 12000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/07/2016 - 30/6/2018

     

7. Bộ tem: Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Mã số bộ tem: 1069

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Kim Liên

Giá mặt: 3000đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 06/8/2016 - 30/6/2018

     8. Bộ tem: Rái Cá

Mã số bộ tem: 1070

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Kim Liên

Giá mặt: 3000đ, 3000đ, 4500đ, 8500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/9/2016- 30/6/201

      

       

9. Bộ tem: Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5 - 2016)

Mã số bộ tem: 1071

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ, 6500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 24/9/2016 - 30/6/2018 

  

10. Bộ tem: Đờn ca tài tử - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

Mã số bộ tem: 1072

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt: 3000đ, 4500đ, 8000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/10/2016 - 30/6/2018

   

 

11. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm mất G.Lơn-Đơn

Mã số bộ tem: 1073

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 22/11/2016 - 30/6/2018

12. Bộ tem: Tết Đinh Dậu

Mã số bộ tem: 1074

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2016 - 30/6/2018