Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Cụm Công đoàn số 6 ký cam kết thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017

Ngày 10/02/2017, tại Bưu điện tỉnh Nam Định, Cụm Công đoàn số 6 đã tổ chức Lễ ký cam kết thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017. Đây là Cụm Công đoàn đầu tiên tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại công văn liên tịch số 334/BĐVN-VP ngày 03/02/2017 về việc cam kết thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017.


Các đơn vị thuộc Cụm Công đoàn số 6 ký cam kết thi đua năm 2017

Dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Tổng công ty; Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn của 05 Bưu điện tỉnh thuộc Cụm Công đoàn số 6 gồm các Bưu điện tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên.

Theo đó, các đơn vị cam kết phấn đấu thực hiện doanh thu tăng thêm so với kế hoạch giao của cả 5 đơn vị gần 100 tỷ đồng. Chỉ tiêu chất lượng Bưu gửi COD và không COD phát đúng quy định tại các đơn vị đăng ký đạt và vượt mức so kế hoạch giao, trong đó đặc biệt biệt chỉ tiêu chất lượng Bưu gửi COD đạt từ 80% trở lên.