Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh: Hội thảo nâng cao chất lượng phát năm 2017

Ngày 10/02/2017, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng phát năm 2017.


Quang cảnh Hội thảo nâng cao chất lượng phát năm 2017 tại Bưu điện TP. Hồ Chí Minh

Năm 2016, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện phát bưu gửi COD đạt tỷ lệ 68,04%; phát bưu gửi không COD đạt 78,95%, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá xếp hạng 31/63 tỉnh, TP về phát bưu gửi COD (đứng thứ 6/10 tỉnh, TP thuộc nhóm I); hạng 61/63 tỉnh, TP về phát bưu gửi không COD (đứng thứ 7/10 tỉnh,TP thuộc nhóm I). Năm 2017, Tổng công ty giao chỉ tiêu thực hiện mức sàn chuyển phát bưu gửi COD là 70%;  chuyển phát bưu gửi không COD là 96%.

Hội thảo đã tập trung trao đổi và thảo luận về những khó khăn, hạn chế, vướng mắc; đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện nâng cao chất lượng, chỉ tiêu phát năm 2017.

Phát biểu tại Hội thảo, Lãnh đạo Bưu điện TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng chức năng xây dựng, hoàn thiện phương án và tổ chức triển khai thực hiện công tác nâng cao chất lượng chuyển phát bưu gửi theo quy định của Tổng công ty và Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tại các đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời tình hình kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, phục vụ được nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ bưu chính của nhân dân, khách hàng; lưu thoát nhanh bưu gửi; hoàn thành các chỉ tiêu phát được giao năm 2017.

Theo đó, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung rà soát, kiểm tra bố trí các tuyến đường thư, tuyến phát, hộ phát hợp lý, khoa học nhằm tiết kiệm được thời gian, khoảng cách và sức lực của bưu tá. Chú ý công tác tuyển dụng nguồn lực và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động đáp được nhu cầu của các đơn vị. Tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên, người lao động đoàn kết thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, tiếp thị bán hàng đạt hiệu quả cao, chuyển phát nhanh bưu gửi, chăm sóc phục vụ tốt khách hàng, phát huy sáng kiến, tiết kiệm mọi chi phí, kịp thời thưởng, phạt nghiêm minh theo đúng quy định của Bưu điện TP. Hồ Chí Minh.