Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2015

1. Bộ tem: Danh thắng Tràng An – Di sản thiên nhiên của thế giới

Mã số bộ tem: 1053

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 3000đ, 7000đ, 12000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 23/01/2015 - 31/12/2016


2. Bộ tem: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân đạo

Mã số bộ tem: 1054

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Giá mặt: 3000đ, 7000đ, 8500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 28/4/2015 - 31/12/2016

 

  


3. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Hoàng Văn Thái (1915-1986)

Mã số bộ tem: 1055

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/5/2015 - 31/12/2016

 

 


4. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Văn Linh (1915-1998)

Mã số bộ tem: 1056

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/7/2015 - 30/6/2017

 


5. Bộ tem: Chào mừng cộng đồng ASEAN

Mã số bộ tem: 1057

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 07/8/2015 - 30/6/2017

 

 
6. Bộ tem: Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Bưu điện (1945-2015)

Mã số bộ tem: 1058

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/8/2015 - 30/6/2017

 

 

 

7. Bộ tem: Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Mã số bộ tem: 1059

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ, 3000đ,4500đ,12000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:14/10/2015 - 30/6/2017

 

 

8. Bộ tem: Côn trùng cánh cứng

Mã số bộ tem: 1060

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn, Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ, 3000đ, 4500đ, 8000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 20/10 /2015 - 30/6/2017

 


9. Bộ tem: Kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du (1765-1820)

Mã số bộ tem: 1061

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 23/11/2015 - 30/6/2017

 

 

  


10. Bộ tem: Tết Bính Thân

Mã số bộ tem: 1062

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2015 - 30/6/2017