Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Cao Bằng nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Sáng 01/3/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì Hội nghị.


Lãnh đạo UBND tỉnh Cao bằng trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị

Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; cùng dự còn có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Năm 2016, với sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, phong trào thi đua đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng đến từng tập thể cá nhân; 100% các cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký thi đua. Phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh tiếp tục được duy trì, phát triển và có sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Bưu điện tỉnh Cao Bằng đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2016.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển".