Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 182/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Chợ Việt Nam"


Ngày 02/03/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 677/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 182/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 24/02/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Chợ Việt Nam".

Văn bản số 677/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 182/QĐ-BTTTT tại đây.


Các tin khác