Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2013

1. Bộ tem: KN 100 năm sinh Huỳnh Tn Phát (1913-1989)

Mã số bộ tem: 

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt : 2000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/2/2013-31/12/20142. Bộ tem: Võ dân tộc

Mã số bộ tem: 

Số mẫu: 03 

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Tô Minh Trang

Giá mặt : 2000đ, 6500đ, 8500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/3/2013- 31/12/2014


    

 

3. Bộ tem: Hoa Lan

Mã số bộ tem: 

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt : 2.000đ, 2.500đ, 17.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/4/2013-31/12/2014


      ­   

 

4. Bộ tem: Đèn biển Việt Nam

Mã số bộ tem: 

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt : 2.000đ, 3.000đ, 6.000đ, 14,500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/5/2013 - 31/12/2014


 

5. Bộ tem: Chim vườn Quốc gia Xuân Thủy

Mã số bộ tem:

Số mẫu: 04 mẫu, 01 Block

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt : 2.000đ, 3.500đ, 6.500đ, 10500đ, 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/6/2013-31/12/2014


  

 

6. Bộ tem: Nhạc cụ dân tộc

Mã số bộ tem: 1037

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn, Võ Lương Nhi

Giá mặt : 2.000đ, 4.500đ, 12.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/7/2013 - 30/06/2015


        

 

7. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Xin-ga-po - Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Mã số bộ tem: 1038

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế:

Giá mặt : 2.000đ, 10.500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/8/2013- 30/6/2015


  

 

8. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa (1913-1997)

Mã số bộ tem: 1039

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên, Võ Lương Nhi

Giá mặt: 2000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 13/9/2013-30/6/2015


 

9. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Pháp - Kỷ niệm 150 năm sinh A.Y-éc-xanh (1863-1943)

Mã số bộ tem: 1040

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Y.Beaujard

Giá mặt: 2.000đ, 18.500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 22/9/2013-30/6/2015


   

 

10. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm mất R.Đi-ê-den (1858-1913)

Mã số bộ tem: 1041

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 29/9/2013-30/6/2015


 

11. Bộ tem: KN 100 năm sinh Trần Hữu Tước (1913-1983)

Mã số bộ tem: 1042

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 13/10/2013 - 30/6/2015


 

12. Bộ tem: Tết Giáp Ngọ

Mã số bộ tem: 1043

Số mẫu: 02

Giá mặt: 2.000đ, 10.500đ

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2013-30/6/2015