Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thực hiện tốt nhất việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Ngày 15/3/2017, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2017.

Phó Tổng giám đốc TCT Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào và Phó giám đốc BQL Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI Nguyễn Ngọc Khánh

ký hợp đồng dịch vụ năm 2017

Theo đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ viễn thông công ích với tiêu chuẩn chất lượng và giá cước đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và các quy định hiện hành của Nhà nước. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng sẽ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Ban Quản lý Chương trình cung cấp Dịch vụ viễn thông công ích và các cơ quan liên quan.

Ông Chu Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, với những kinh nghiệm đã thực hiện trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Bưu điện Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến với các điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng tìm hiểu thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất chăn nuôi, trồng trọt.