Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2017

Ngày 17/3/2017, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai công tác năm 2017 và Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong tình hình điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường kinh doanh dịch vụ bưu chính, năm 2016, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh thực hiện doanh thu phát sinh vượt 21,3% kế hoạch, tăng 34,4% so năm 2015; doanh thu tính lương đạt 101,8% kế hoạch, tăng 9,2% so năm 2015; chênh lệch thu – chi đạt 100% kế hoạch; năng suất lao động 354,8 triệu đồng/người/năm, tăng 12,1% so với năm 2015. Các dịch vụ bưu chính cơ bản đều tăng trưởng trên 20%  so với năm 2015. Được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016.

Đạt được những kết quả trên, trong năm 2016 Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, gắn trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo tư tưởng, chuyên môn và công tác tổ chức. Đảng bộ Bưu điện TP và các cấp ủy đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, kịp thời. Năm 2016 đã kết nạp được 31 đảng viên, có 07 đảng bộ và chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 05  đảng bộ và chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. 113 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 558 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 24 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 04 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 15 đảng viên mới kết nạp nên chưa đánh giá.

Về phương hướng hoạt động năm 2017, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: Tập trung lãnh đạo đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu khế hoạch doanh thu giao; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ bưu chính, nâng cao chất lượng khai thác chuyển phát bưu gửi, nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ khách hàng; tiết kiệm chi phí tập trung cho sản xuất, kinh doanh; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh đoàn kết; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…


Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2012 -2016

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung nhấn mạnh: “Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh theo 3 trụ cột “dịch vụ chuyển phát – tài chính bưu chính – phân phối truyền thông”, đổi mới, phát triển các dịch vụ lõi mang tính bền vững, đáp ứng yêu cầu dịch vụ ngày càng cao của thị trường; cần tập trung lãnh đạo công tác tổ chức lại sản xuất để có đủ điều kiện, đủ nguồn lực tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng dịch vụ chuyển phát, thương mại điện tử, tài chính bưu chính và phân phối bán lẻ các sản phẩm dịch vụ; góp phần cùng thành phốc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển trên lĩnh vực thương mại dịch vụ. Tiếp tục phát huy thế mạnh mạng lưới để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố; trong đó, đặc biệt quan tâm gắn kết với các ngành, các cấp chính quyền để tham gia thực hiện cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới thông qua việc đẩy mạnh, đa dạng hóa việc cung cấp các dịch vụ hành chính công, cũng như đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của hệ thống Bưu điện - Văn hóa xã.