Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Cụm thi đua tự vệ 10 ký kết giao ước thi đua năm 2017

Ngày 23/03/2017, Cụm thi đua Tự vệ 10 gồm Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện Lực TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty Xăng dầu khu vực II, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017.


Các đơn vị Cụm thi đua Tư vệ 10 ký kết giao ước thi đua năm 2017

Tại Lễ ký giao ước thi đua, các đơn vị cùng thống nhất tập trung thực hiện tốt 5 tiêu chí là Xây dựng cơ quan, đơn vị mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Đẩy mạch phong trào thi đua đảm bảo hậu cần, tài chính; Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Theo đó, cả 08 đơn vị trong Cụm thi đua Tư vệ 10 đã đăng ký thi đua đạt thành tích cao trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017 và Đơn vị đạt danh hiệu thi đua tiên tiến năm 2017.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các đơn vị sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CBCNV, chiến sĩ tự vệ, đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống. Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo dức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị thành viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Cụm tiếp tục lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ tự vệ phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với phương châm “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả”. Tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cao, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, tăng thu nhập và nâng cao đời sống CBCNV, người lao động và lực lượng tự vệ. Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, đúng nội dung, đủ thời gian theo quy định với phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, đảm bảo huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ  thực tế của từng đơn vị. Quân số tham gia huấn luyện đạt từ 70% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá giỏi, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trong suốt quá trình huấn luyện, kiểm tra và hội thao…