Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành năm 2014

1. Bộ tem: Kỷ niệm 100 sinh Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-28/8/1941)

Mã số bộ tem: 1024

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt : 2.000đ

Thời hạn cung ứng: 09/7/2012 – 30/6/2014

 

 

2. Bộ tem: Thế vận hội mùa hè lần thứ 30 - London 2012

Mã số bộ tem: 1025

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt : 2.000đ, 3.500đ, 8.500đ, 12.000đ

Thời hạn cung ứng: 12/7/2012 – 30/6/2014


3. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Lào. Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012)

Mã số bộ tem: 1026

Số mẫu: 02

Giá mặt: 2.000đ, 12000đ

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 5/9/2012-30/6/2014


4. Bộ tem: Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Mã số bộ tem: 1027

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 27/7/2012-30/6/2014

 

5. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Võ Chí Công (7/8/1912 - 8/9/2011)

Mã số bộ tem: 1028

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 7/8/2012-30/6/2014

  


6. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Vũ Trọng Phụng (20/10/1912 - 13/10/1939)

Mã số bộ tem: 1029

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 20/10/2012-30/6/2014

 

7. Bộ tem: Chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai (1910 – 1941)

Mã số bộ tem: 1030

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ, 10500đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn, Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/12/2012-30/6/2014

 

8. Bộ tem: Tết Quý Tị

Mã số bộ tem: 1031

Số mẫu: 02

Giá mặt: 2.000đ, 10500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/12/2012-30/6/2014

 

9. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Huỳnh Tn Phát (1913-1989)

Mã số bộ tem: 1032

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt : 2000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/2/2013-31/12/2014

 

10. Bộ tem: Võ dân tộc

Mã số bộ tem: 1033

Số mẫu: 03 

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Tô Minh Trang

Giá mặt : 2000đ, 6500đ, 8500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/3/2013- 31/12/201411. Bộ tem: Hoa Lan

Mã số bộ tem: 1034

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt : 2.000đ, 2.500đ, 17.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/4/2013-31/12/2014

 

12. Bộ tem: Đèn biển Việt Nam

Mã số bộ tem: 1035

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt : 2.000đ, 3.000đ, 6.000đ, 14,500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/5/2013 - 31/12/2014

 

13. Bộ tem: Chim vườn Quốc gia Xuân Thủy

Mã số bộ tem: 1036

Số mẫu: 04 mẫu, 01 Block

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt : 2.000đ, 3.500đ, 6.500đ, 10500đ, 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/6/2013-31/12/2014