Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành năm 2016

1. Bộ tem: Thú linh trưởng

Mã số bộ tem: 1049, 1049B

Số mẫu: 4 mẫu tem + 1 Block

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt : 3.000đ, 5.500đ, 8.500đ, 12.500đ, 18.000đ

Thời hạn cung ứng: 11/8/2014-30/06/2016

2. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm mất Trương Định (1820-1864)

Mã số bộ tem: 1050

Số mẫu: 1

Họa sỹ thiết kế: V.L.Nhi

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng: 20/8/2014- 30/6/2016

3. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Lê Trọng Tấn (1914-2014)

Mã số bộ tem: 1051

Số mẫu: 1Họa sỹ thiết kế: V.L.Nhi

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng: 01/10/2014 - 30/6/2016

4. Bộ tem: Tết Ất Mùi

Mã số bộ tem: 1052

Số mẫu: 2

Giá mặt: 3.000đ, 10.500đ

Họa sỹ thiết kế: V.L.Nhi

Thời hạn cung ứng: 01/12/2014-30/6/2016

5. Bộ tem: Danh thắng Tràng An-Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Mã số bộ tem: 1053, 1053B

Số mẫu: 3 mẫu tem + 01 Block

Giá mặt: 3.000đ, 7.000đ, 12.000đ, 14.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Thời hạn cung ứng: 23/1/2015-31/12/2016

6. Bộ tem: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân đạo

Mã số bộ tem: 1054, 1054B

Số mẫu: 3 mẫu tem + 01 Block

Giá mặt: 3.000đ, 7.000đ, 8.500đ, 14.000đ

Họa sỹ thiết kế: V.L.Nhi

Thời hạn cung ứng: 23/4/2015- 31/12/2016

7. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Hoàng Văn Thái (1915-1986)

Mã số bộ tem: 1055

Số mẫu: 1

Giá mặt: 3.000đ

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Thời hạn cung ứng: 05/5/2015-31/12/2016