Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Hội nghị đại biểu Người lao động Bưu điện tỉnh Hà Nam năm 2017

Ngày 15/4/2017, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


Quang cảnh hội nghị đại biểu Người lao động Bưu điện tỉnh Hà Nam

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016, đồng thời bàn bạc và tìm ra các biện pháp, giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tổ chức SXKD đạt hiệu quả trong năm 2017; nghiên cứu và đóng góp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi nội dung các quy chế, quy định của Bưu điện tỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn mới. Với nỗ lực của tập thể CBCNV toàn đơn vị năm 2016, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao Trong đó, tổng doanh thu thực hiện bằng 143,6% kế hoạch, tăng 78,1% so với năm 2015; doanh thu tính lương bằng 107,3 % kế hoạch, tăng 20,7%; năng suất lao động tăng 20% so với năm 2015.

Hội nghị cũng tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động một cách thỏa đáng, phát huy quyền dân chủ của CNVC - LĐ trong Bưu điện tỉnh. Hội nghị đã bầu thành viên đại diện cho bên tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 03 đồng chí; Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng Bưu điện và bỏ phiếu giới thiệu cán bộ kế cận các chức danh theo quy định. Bầu Ban thanh tra nhân dân Bưu điện tỉnh gồm 5 đồng chí. Các đại biểu đã quyết nghị thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị với quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các nội dung đề ra.