Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng lao động - HẾT HẠN

BƯU ĐIỆN THÁI NGUYÊN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

none

1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

2. Số lượng tuyển: 01 người

3. Mô tả nhiệm vụ chính.

- Tham mưu, đề xuất cho Ban lãnh đạo các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: Rà soát và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, điều hành của BĐT, đề xuất các chính sách phát triển, luân chuyển, điều động và thay thế nhân sự.

- Rà soát và hoàn thiện bảng mô tả công việc các vị trí các phòng ban.

- Xây dựng quy chế tiền lương, xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Phối hợp với các bộ phận, xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, hướng dẫn đánh giá trong toàn Bưu điện tỉnh.

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan. Đưa vào triển khai thực tế và theo dõi, đánh giá, kiểm tra quá trình thực hiện.

- Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong phòng.

- Hỗ trợ các bộ phận trong công tác tuyển dụng và đào tạo

- Thực hiện các công tác hành chánh, công tác đối ngoại, soạn thảo văn bản.

Quản lý, tổ chức thực hiện công tác văn thư hành chính; quản trị cơ sở vật chất.

4. Điều kiện dự tuyển:

a) Trình độ:

- Chuyên môn đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Luật học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ưu tiên người có đào tạo hệ chính quy.  

- Chính trị: có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên là Đảng viên Đảng CSVN, trường hợp chưa là Đảng viên phải có lý lịch nhân thân và gia đình không thuộc đối tượng vi phạm về lịch sử chính trị không được kết nạp Đảng, bản thân phải có phẩm chất đạo đức tốt có hướng phấn đấu vào Đảng.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình tin học văn phòng phục vụ công việc, có khả năng soạn thảo trình bày báo cáo chuyên đề, đề án công tác bằng Power Point.

b) Tuổi đời: không quá 40 tuổi đối với cả nam và nữ tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Kinh nghiệm làm việc:

- Đối với ứng cử viên là nguồn nội bộ Tổng công ty BĐVN: có thời gian làm việc tại đơn vị cần tuyển hoặc ở các đơn vị khác tối thiểu 03 năm liên tục. Ưu tiên những trường hợp đã có quá trình công tác quản lý ở cấp thấp hơn hoặc tương đương.

- Đối với ứng viên là nguồn ngoài Tổng công ty BĐVN: có thời gian công tác liên tục tối thiểu 03 năm ở doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp. Ưu tiên những trường hợp đã có quá trình làm công tác quản lý.

5. Đối tượng dự tuyển:

- Nguồn nội bộ trong BĐT Thái Nguyên: CBCNV tại Bưu điện tỉnh có đủ điều kiện theo quy định trên có nguyện vọng đều có quyền đăng ký dự tuyển.

- Nguồn bên ngoài đơn vị gồm:

+ CBCNV tại các đơn vị khác của Tổng công ty BĐVN có đủ điều kiện theo quy định nêu trên, có nguyện vọng đề có quyền đăng ký dự tuyển.

+ CBCNV tại đơn vị doanh nghiệp ngoài Tổng công ty, CB công chức tại đơn vị hành chính sự nghiệp có đủ điều kiện theo quy định nêu trên, có nguyện vọng đều có quyền đăng ký dự tuyển.

6. Hồ sơ dự tuyển:

6.1. Đơn đăng ký dự thi;

6.2. Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của TCT (do BĐT) cung cấp.

6.3. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng, có xác nhận và đóng dấu của đơn vị đang công tác hoặc của UBND cấp xã phường (khai theo mẫu 2C BNV).

6.4. Các văn bằng chứng chỉ đào tạo về học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học,…

6.5. Các quyết định, giấy tờ, tài liệu liên quan đến kinh nghiệm làm việc, quản lý điều hành tại các phòng chức năng, đơn vị (nếu có).

6.6. Phiếu khám sức khỏe cá nhân của cơ quan y tế có thẩm quyền (trong thời gian không quá 03 tháng tính đến đến ngày nộp hồ sơ).

7. Hình thức thi tuyển.

7.1. Hội đồng xét tuyển hồ sơ của ứng viên: Hội đồng căn cứ vào các điều kiện dự tuyển nêu trên để thẩm định hồ sơ, ứng viên đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm làm việc, … theo quy định. Ứng viên nào đáp ứng yêu cầu sẽ được Hội đồng thông báo tham dự các nội dung thi tiếp theo.

7.2. Kiểm tra kỹ năng về tổ chức kinh doanh, quản lý điều hành của ứng viên: Ứng viên sẽ được giao viết một phương án/hay một kế hoạch/hay một chương trình hành động của mình để tổ chức phát triển doanh nghiệp và quản lý (thời gian viết tối đa là 10 ngày), kể từ khi nộp hồ sơ hoặc sau khi Hội đồng thông báo ứng viên đã qua vòng xét tuyển hồ sơ. Hết thời gian ứng viên phải nộp Phương án để Hội đồng chấm. Tài liệu cung cấp do phòng Tổ chức-Hành chính (như chức năng nhiệm vụ cùa phòng, chương trình công tác của phòng…).

7.3. Ứng viên có điểm phương án đạt yêu cầu sẽ được Hội đồng thông báo dự vòng phỏng vấn. Ứng viên bảo vệ Phương án và trả lời phỏng vấn trước Hội đồng thi tuyển.

8. Quyền lợi của ứng viên trúng tuyển:

8.1. Đối với nguồn nội bộ trong đơn vị và Tổng công ty:

Ứng viên sẽ được bổ nhiệm giữ chức vụ mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy chế bổ nhiệm của Tổng công ty, nhiệm kỳ đầu bổ nhiệm là 01 năm (12 tháng); Được hưởng mức lương và cách chế độ khác theo chức danh được bổ nhiệm mà Bưu điện tỉnh chi trả. Hết thời gian bổ nhiệm 12 tháng được đánh giá để bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 36 tháng hay không bổ nhiệm lại theo Quy chế đánh giá cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty.

8.2.  Đồi với ứng viên là nguồn ngoài Tổng công ty:

Ứng viên sẽ được tuyển dụng vào đơn vị và ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Được bổ nhiệm giữ chức vụ trúng tuyển mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy chế bổ nhiệm của Tổng công ty, nhiệm kỳ đầu bổ nhiệm là 01 năm (12 tháng). Mức lương và chế độ khác theo đúng chức danh được bổ nhiệm mà Bưu điện tỉnh chi trả. Hết thời gian bổ nhiệm 12 tháng được đánh giá để bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 36 tháng hay không bổ nhiệm lại theo Quy chế đánh giá cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty. Trường hợp không bổ nhiệm lại, Bưu điện tỉnh sẽ sắp xếp bố trí lại công việc, có xem xét đến quá trình công tác và chức vụ đã giữ trước khi tuyển dụng để sắp xếp cho phù hợp. Nếu cá nhân không nhất trí với sự sắp xếp của Bưu điện tỉnh thì hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ đã giao kết khi tuyển dụng.

9. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ.

9.1. Thời gian: Từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/4 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).

9.2. Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên Số 10, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên. 02803657678 đ/c Yến (trong giờ hành chính).