Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 17/5/2017, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và phù hợp với quy định của pháp luật.


Đại diện Bưu điện tỉnh và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa ký thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các nội dung hợp tác trong cung cấp các dịch vụ như: Tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ chuyển tiền, Thu BHXH, BHYT tự đóng, phân phối hàng tiêu dùng. Bưu điện và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng sẽ tận dụng năng lực, cơ sở vật chất, nguồn lực sẵn có để triển khai chính sách an sinh xã hội, hưởng ứng và đóng góp tích cực vào các chương trình chung của chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội… nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng, người dân.  

Theo Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy, Bưu điện tỉnh đang có những chuyển mình mạnh mẽ, năng động và đổi mới đáp ứng được các nhu cầu của đời sống xã hội. Việc hợp tác giữa Bưu điện với Hội liên hiệp phụ nữ Thanh Hóa sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ, chăm lo và tạo điều kiện để phát huy vai trò của chị em tỉnh nhà. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Trung Thành khẳng định: “Với mạng lưới điểm giao dịch, phục vụ rộng khắp đến tận cấp xã cùng đội ngũ CBCNV-LĐ giàu kinh nghiệm, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, trong thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với một số cơ quan chủ quản triển khai các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông… được người dân đồng tình, ủng hộ. Bưu điện tỉnh sẽ triển khai đúng các nội dung thỏa thuận hợp tác bằng những chương trình cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu hai bên đã đề ra”.