Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Yên Bái ký thỏa thuận hợp tác với Cục Thống kê

Chiều 18/5/2017, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, giữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê. Tham dự Lễ ký kết có đông đủ Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của hai đơn vị.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và  Cục Thống kê ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện việc thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và các hình thức thu thập thông tin thống kê khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cung cấp dịch vụ chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê và các nhu cầu chuyển phát khác của Cục Thống kê…

Tại Lễ ký kết, Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất phối hợp chặt chẽ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình cung cấp dịch vụ; kịp thời chấn chỉnh chất lượng dịch vụ theo các nội dung đã thỏa thuận nhằm mang lại hiệu quả hợp tác của hai đơn vị.