Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm việc với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Ngày 19/5/2017, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã đến thăm và làm việc với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Cùng đi với Thứ trưởng có lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng làm việc với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Thay mặt lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Giám đốc Hoàng Hồ Hải đã báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và tình hình hoạt động những tháng đầu năm 2017.

Đánh giá cao thành tích đã đạt được của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn hiện nay của ngành song Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt công tác, đáp ứng các yêu cầu chuyển phát phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; trong đó đặc biệt là công tác phát triển báo Đảng, báo địa phương được đầy đủ, kịp thời.