Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Bưu điện Việt Nam năm 2017

Ngày 17/5/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 1914/BĐVN-KHĐT về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.