Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam năm 2016

Ngày 17/5/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 1915/BĐVN-VP về việc Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Xem chi tiết tại đây.