Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam làm việc với Đảng ủy Tổng công ty giấy Việt Nam

Ngày 12/6/2017, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam về hợp tác, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau theo chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Hai bên đã thống nhất cử đầu mối liên hệ trong quá trình triển khai; nghiên cứu xây dựng Thỏa thuận hợp tác giữa hai Tổng công ty, trong đó đề xuất hợp tác sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của nhau; chỉ đạo các công ty con, các đơn vị thành viên của mỗi bên ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Dự kiến cuối tháng 6/2017, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác.