Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện TP Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 17/6/2017, Bưu điện TP Hải Phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc giai đoạn 2008 – 2017.


Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc giai đoạn 2008 - 2017

Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Bưu điện TP Hải Phòng đã không ngừng phát triển với tư duy kinh doanh đổi mới và cách làm đột phá. Thương hiệu và uy tín của Bưu điện thành phố trên thị trường được củng cố và nâng lên góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Hệ thống các bưu cục, các điểm giao dịch, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng bưu chính ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu sử dụng của nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bưu điện TP Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, sức mạnh của tập thể, năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu giữ vững thương hiệu là doanh nghiệp Bưu chính hàng đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã phát huy những nhân tố tích cực và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến nhằm tạo động lực thúc đẩy để người lao động tâm huyết với nghề, sáng tạo trong sản xuất.

Nhân dịp này, Bưu điện TP Hải Phòng đã tôn vinh 03 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2008 - 2017.